Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

תגלית חדשה

הפרעות הנובעות מפעילוּת של האדם עלולות לגרום...

במשך מיליוני שנים לווייתנים התפתחו והותאמו לצלילה באוקיאנוס במטרה להשיג מזון, בעודם עוצרים את נשימתם. היות שלווייתנים...

סוקרים צעירים

Nadya
Nadya
גיל: 12
Carolyn
Carolyn
גיל: 12
רעיון מרכזי

מדוע הכלב שלכם מתגרד? אולי בגלל קרציית הכלב...

הָיֹה הָיָה פעם, בחצר לא כל כך רחוקה, כלב ושמו רקס. פרוותו הייתה ארוכה, סמיכה ומבריקה, והוא אהב מאוד לשחק בחוץ, בייחוד...

סוקרים צעירים

Pittsburgh Gifted Center
Pittsburgh Gifted Center
גיל: 11