כימיה וחומרים

בני האדם מאז ומעולם הסתקרנו מההרכב של החומרים שיוצרים את מה שסביבנו – ממשאבים טבעיים כמו אוויר ומים, צמחים וקרקע, ועד לחומרים מעשה ידי האדם כמו זכוכית, סגסוגות ופלסטיק. משחר ההיסטוריה האנושית התפתחויות מכריעות בחברה תמיד נשענו על היכולת שלנו לערבב חומרים ולגרום להם להגיב אלה עם אלה כדי ליצור חומרים חדשים לשימושים מעשיים רבים. כיום, הידע שלנו על ההרכב הכימי של חומרים והדרך שבה חומרים מגיבים הוא בסיס חשוב לפיתוח של תרכובות כימיות וחומרים חדשים ומותאמים אישית שמאפשרים התקדמות טכנולוגית מגוונת. הידע בכימיה ובחומרים יאפשר לנו להתמודד עם האתגרים החשובים שעומדים בפני העולם שלנו, ובסופו של דבר לשפר את רווחת האנושות, הסביבה וכדור הארץ.

מדור זה בפרונטירז מדע לצעירים יכלול מאמרים שדנים בכל ההיבטים של מדעי הכימיה והחומרים. מדור כימיה וחומרים יציג לקוראים ולקוראות הצעירים את המחקר העדכני והרלוונטי ביותר שיעזור לדור הבא להבין את העולם שלנו ולגלות, לשנות ולפתח אותו ואת כל מה שבתוכו.

חברי המערכת

מנחים מדעיים

ברצוננו להודות לצוות המנחים המדעיים שלנו על תרומתם רבת הערך ל-Frontiers for Young Minds.

תרומתם והנחייתם בתהליך הביקורת מסייעות לסוקרים הצעירים שלנו להבין את חשיבות תפקידם ואת הקשר שלהם לקהילה המדעית.