Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

קוראים וסוקרים

בכתב העת המקוון Frontiers for Young Minds ישנם מאמרים הנכתבים על-ידי מדענים מומחים, אך הם תמיד נבדקים על-ידי צעירים כדי לוודא שהם ברורים וקלים להבנה.

קראו אודות התגליות האחרונות!

השתתפו כסוקרים צעירים

כל מאמר של Frontiers for Young Minds צריך לעבור את הביקורת של הסוקרים הצעירים לפני שהוא מתפרסם אונליין.

סוקרים אלה הם בגילאי 15-8. הם עובדים עם מנחה מדעי כדי לתת משוב למדענים כותבי המאמר, שבעזרתו המדענים יעבְּדו את המאמרים כך שיהיו ברורים ומעניינים ככל האפשר לפני שיפורסמו ויהיו זמינים באתר.

טופס רישום

אם יש לך מנחה מדעי/ת זמין/ה לעבוד אתך על סקירת מאמר עבור "פרונטירז – מדע לצעירים", אנא בקש/י ממנו/ה להגיש מועמדות באמצעות טופס הרישום

אם יש לך שאלות על איך למצוא מנחה מדעי, אנא פנה/י אלינו ב: kids.hebrew@frontiersin.org וניתן לך מידע נוסף.

חומרי עזר

רוצים ללמוד על ביקורת עמיתים? קראו את המידע בהמשך! האם את/ה או הכיתה שלך רוצים להיות סוקרים צעירים? הורידו את ההנחיות כדי לקבל טיפים!