Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

חלונות חסרי-צבע שממירים אור שמש לחשמל

תאים סולריים מסייעים לנו להשתמש בפחות פחם או נפט בתהליך ייצור חשמל, וכפועל יוצא להפחית את הפגיעה בסביבה. מרבית הפאנלים...

סוקרים צעירים

Providence
Providence
גיל: 10
Teddy
Teddy
גיל: 10
Price
Price
גיל: 13
Oliver
Oliver
גיל: 10
Princess
Princess
גיל: 15
Addy
Addy
גיל: 12

הגנה על האקלים שלנו על ידי הפיכת פחמן דו-חמצני...

המשימה הגדולה ביותר של המאה הנוכחית היא הפחתת הפליטות של פחמן דו-חמצני (CO2) לאטמוספרה, במטרה להאט את שינויי האקלים...

סוקרים צעירים

FDR-HB_PERU IGEM TEAM
FDR-HB_PERU IGEM TEAM
גיל: 14–17

חייהם של סלעים במהלך התפרצות געשית ואחריה

הרי געש גדלים ומשתנים באופן תדיר. בכל פעם שמתרחשת התפרצות געשית, סלעים חדשים נוספים לאזור הסובב. ההתפרצויות האלה ממלאות...

סוקרים צעירים

Alejandro
Alejandro
גיל: 12