Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

האם זיהום מיקרופלסטיק יכול לשנות חֲבָרוֹת חיידקים...

מדענים גילו כי חלקיקי מיקרופלסטיק מזהמים סביבות רבות ברחבי העולם, בהן האוקיינוסים שלנו והחופים שלנו. חלק מהחלקיקים האלה...

סוקרים צעירים

Laurel
Laurel
גיל: 9
Sameen
Sameen
גיל: 15
Zainab
Zainab
גיל: 12

חלונות חסרי-צבע שממירים אור שמש לחשמל

תאים סולריים מסייעים לנו להשתמש בפחות פחם או נפט בתהליך ייצור חשמל, וכפועל יוצא להפחית את הפגיעה בסביבה. מרבית הפאנלים...

סוקרים צעירים

Providence
Providence
גיל: 10
Teddy
Teddy
גיל: 10
Price
Price
גיל: 13
Oliver
Oliver
גיל: 10
Princess
Princess
גיל: 15
Addy
Addy
גיל: 12

הגנה על האקלים שלנו על ידי הפיכת פחמן דו-חמצני...

המשימה הגדולה ביותר של המאה הנוכחית היא הפחתת הפליטות של פחמן דו-חמצני (CO2) לאטמוספרה, במטרה להאט את שינויי האקלים...

סוקרים צעירים

FDR-HB_PERU IGEM TEAM
FDR-HB_PERU IGEM TEAM
גיל: 14–17