Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מורים והורים

אנו שמחים מאוד שמורים והורים רבים מעוניינים לשתף את הרעיון של Frontiers for Young Minds עם תלמידיהם וילדיהם. להלן תוכלו למצוא הצעות כיצד להפיק את המרב מהאתר שלנו וכיצד להיות שותפים.

ניווט במאמרים שלנו

את המאמרים בכתב העת שלנו אפשר למיין בכמה אופָנִים, כאשר המאמרים החדשים יותר מופיעים בראש הרשימה:

לפי נושא: סינון זה יאפשר לך לבצע מיון לפי התחומים בכתב העת.

לפי מילת מפתח: כל מאמר מתויג במילים שאמורות להקל על הורים, מורים או קוראים צעירים להרחיב את הידע על מושגים חדשים שבהם הם נתקלים בבית הספר או במסגרות אחרות. אלה הן תגיות פשוטות שמטרתן להקל את החיפוש – כמו "שינה", "חברים", "אשליה" או "אנרגיה".

שימוש במאמרים של Frontiers for Young Minds בכיתתך

כל המאמרים שלנו מתפרסמים באמצעות רישיון Creative Commons CC-BY - אם כן, מה משמעותו של רישיון זה עבורך?

המשמעות היא שקיימת גישה חופשית לתוכן המאמרים שלנו - טקסט ותמונות - אפשר להוריד אותם, לשכפל אותם ולצרפם לחומר הלימודים, בתנאי שיהיה אזכור ברור המציין את Frontiers for Young Minds כמקור המידע המקורי.

שתפו את תלמידיכם

כאן תוכלו למצוא פרטים על היתרונות האפשריים הטמונים ב-Frontiers for Young Minds לכיתתכם וכן משאבים להכנת אירוע סקירה מתקרב.

אילו סוגי מאמרים תוכלו למצוא?

אנו מפרסמים מאמרים העוסקים במחקר חדש מחזית המדע (תגלית חדשה) או מאמרים שבהם מוסבר רעיון מרכזי שהוא מהותי להבנת תחום מדעי (רעיון מרכזי).

אנו מתרחבים עדיין לנושאים חדשים, אך תוכלו למצוא מאמרים בתחומים הבאים כבר עכשיו:

אם אתם מכירים כיתה או קבוצת ילדים שיהיו מעוניינים להיות סוקרים צעירים, יהיה עליהם לעבוד עם מנחה מדעי – אדם בעל ניסיון במחקר מדעי ובתהליך ביקורת עמיתים.

צרו אתנו קשר בכתובת kids.hebrew@frontiersin.org ונוכל לספק לכם מידע נוסף על האופן שבו ניתן למצוא מנחה מדעי.

רעיונות לפעילויות עם המאמרים שלנו

ערכו עימות!

חלקו את הכיתה לקבוצות וראו אלה פתרונות או פשרות מציעים התלמידים לאתגרים המדעיים העכשוויים!

הציגו סוגים חדשים של תצוגה חזותית!

דונו בסוגיה מדוע שיטות מסוימות של תצוגה חזותית מסייעות או מקשות על ההבנה של מה שאפשר להציג במערך נתונים מסוים.

ערכו מיני-כנס!

חלקו את התלמידים לקבוצות והורו לכל קבוצה לעבוד יחד כדי להבין מערך מאמרים אחד.

תכננו ניסוי המשך!

לאחר שתלמידי הכיתה יקראו את המאמר, הציגו רעיונות לגבי מה הדבר הבא שאפשר ללמוד עם מערכי ניסויים כדי לשתף זה עם זה!