Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

רעיון מרכזי

האיוּם הבלתי נראה: כיצד חלקיקי מיקרופלסטיק...

שוניות אלמוגים הן אחת מסביבות המחיה המצויות בסיכון הגדול ביותר כתוצאה משינויי אקלים. למרות זאת לא הוקדשה מספיק תשומת לב...

סוקרים צעירים

Sanskriti
Sanskriti
גיל: 14
Maria
Maria
גיל: 14
Ashima
Ashima
גיל: 14
Anhad
Anhad
גיל: 11
Manan
Manan
גיל: 13
תגלית חדשה

דגים בים סוּף מטיילים כל יום אל מעמקי האוקיינוס

אוקיינוסים בעולם חשובים במיוחד לחיים על כדור הארץ. בכל יום, הם מייצרים כמות גדולה של חמצן שנדרש לנשימה, ובאותו הזמן הם...

סוקרים צעירים

Sabreen
Sabreen
גיל: 10
Hala
Hala
גיל: 15
Chloe
Chloe
גיל: 15
xenia
xenia
גיל: 15
Hussam
Hussam
גיל: 15
תגלית חדשה

מאלוּ חיות פרא לילדים הכי אכפת, ומדוע זה משנה?

חיות פרא נעלמות מכדור הארץ, או נכחדות, הרבה יותר מהר מהרגיל. אנשים שעובדים כדי להציל חיות פרא מהכחדה נקראים ביולוגים של...

סוקרים צעירים

Everett
Everett
גיל: 12
רעיון מרכזי

אוצרות בשוניות: חשיפת היצורים החבויים בשוניות...

מתחת לאוקיינוס, מדענים מעריכים שישנם אלפי יצורים ימיים שעדיין לא התגלו. אפשר למצוא את החיות החבויות האלה באוקיינוס...

סוקרים צעירים

Bjorn
Bjorn
גיל: 15
Hazem
Hazem
גיל: 14
Rebecca
Rebecca
גיל: 15
Samuel
Samuel
גיל: 14
Xenia
Xenia
גיל: 15