Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

הגשת מועמדות להשתתפות

על המועמד/ת למנחה מדעי/ת למלא את הטופס הבא בשם הסוקר/ים הצעיר/ים.

בשל המצב הנוכחי של פרויקט התרגומים, אנא מלא/י טופס זה באנגלית.

מהן הדרישות?

סוקרים צעירים הם בגילאי 15-8 ועובדים יחד עם מנחה מדעי/ת לתת משוב לכותבי המאמרים. סוקרים צעירים יכולים לעבוד עם המנחה המדעי/ת שלהם עצמאית, בקבוצה קטנה או ככיתה.

מנחים מדעיים יהיו בדרך כלל חוקרים, פוסט-דוקטורנטים או סטודנטים לדוקטורט בשלב מתקדם, בעלי ניסיון בתהליך ביקורת העמיתים. בנוסף, מורים בעלי רקע מדעי ואנשים אחרים בעלי ניסיון בפעילות מדעית חינוכית, יכולים להגיש מועמדות להיות מנחים מדעיים.

ידע בתחום המחקר של המאמר הנסקר, אינו הכרחי אך מהווה יתרון.

אם אינך בטוח/ה האם את/ה עומד/ת בדרישות להיות מנחה מדעי/ת, אנא פנה/י אלינו ב: kids@frontiersin.org.

מועמד/ת למנחה מדעי/ת

ניסיון (מעורבות ישירה קודמת) בתהליך ביקורת עמיתים?

ניסיון בפעילות מדעית חינוכית

האם את/ה מורה?


סוקר(ים) צעיר(ים)

אנא אתר/י את הסוקר(ים) הצעיר(ים) שלך.


אנא בחר/י את תחום ההתמחות בו את/ה והסוקרים הצעירים מעוניינים לסקור מאמר.


לאחר ההגשה, מועמדותך תיבחן על-ידי צוות פרונטירז ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

תודה!