Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

רעיון מרכזי

קבלת פרות גדולות על ידי הזנת המיקרובים הזעירים...

בקר משמש למטרות רבות, אולם כיום בקר מגודל בעיקר כדי לספק לאנשים בשר ומוצרים שימושיים נוספים. האם ידעתם שעור, סבון...

סוקרים צעירים

Tacy
Tacy
גיל: 13
Sadie
Sadie
גיל: 15
Matías
Matías
גיל: 14
Maddie
Maddie
גיל: 15
Sebastian
Sebastian
גיל: 10
תגלית חדשה

מעקב אחרי המסע של צבי ים בחיפושם אחר מזון

מדוע חשוב לדעת היכן צבים מחפשים מזון? למרבה העצב, הרבה מינֵי צבי ים מסווגים כנמצאים בסכנת הכחדה. מדענים עובדים קשה מאוד...

סוקרים צעירים

Maia
Maia
גיל: 10
Caillin
Caillin
גיל: 13
Lilu
Lilu
גיל: 11