Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

תגלית חדשה

כיצד יכולים בני אדם הסובלים מתסמונת הנעילה...

בני אדם הסובלים מתסמונת נעילה מוחלטת איבדו את היכולת לשלוט בתנועות מכל סוג שהוא. הם אינם יכולים לְדַבֵּר, להזיז את...

סוקרים צעירים

Anirudh
Anirudh
גיל: 12