Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מתמטיקה

מתמטיקה היא שפת היקום. היא עוסקת באופן שבו אנו משתמשים בטיעונים לוגיים כדי להסביר רעיונות גדולים כמו סימטריה, אי סדר, אין-סוף, שינוי ואמת. חלק מהמתמטיקאים חוקרים תבניות לעצמם: לעתים קרובות גם הבעיות הפשוטות ביותר יכולות לגלות מבנים יפים ובלתי צפויים ביקום. מתמטיקאים אחרים חוקרים כיצד תבניות אלה מאפשרות לנו להבין טוב יותר תחומים אחרים, מפיזיקה לכלכלה, ממדעי המוח לאסטרונומיה, ממטאורולוגיה למוזיקה. מדור זה ב-Frontiers for Young Minds יכלול מאמרים מכל תחומי המתמטיקה הטהורה והיישומית. מאמרים אלה יכללו רעיונות בסיסיים, טכנולוגיות מתקדמות המהוות היום את חוד החנית בתעשייה ומגוון רחב של יישומים. מטרתו של מדור זה היא להעביר לדור הבא את המסר שמתמטיקה אינה רק חיונית לתיאור העולם האמיתי, אלא גם נגישה לכולם ומהווה מקור יופי טבעי מדהים בפני עצמה.

חברי המערכת

מנחים מדעיים

ברצוננו להודות לצוות המנחים המדעיים שלנו על תרומתם רבת הערך ל-Frontiers for Young Minds.

תרומתם והנחייתם בתהליך הביקורת מסייעות לסוקרים הצעירים שלנו להבין את חשיבות תפקידם ואת הקשר שלהם לקהילה המדעית.

מאמרים אחרונים