Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים אחרונים

תגלית חדשה

מעקב אחרי ציפורים: כיצד תרמיל קטן יכול להשפיע על...

האם אתם יודעים שאפשר לעקוב אחרי התנועה של ציפורים בכל מקום שאליו הן עפות? מַשְׁדְּרֵי ג’י-פי-אס, שנראים כמו תרמילים...

סוקרים צעירים

Margarida
Margarida
גיל: 12
Isabel
Isabel
גיל: 9
Shashipreetham
Shashipreetham
גיל: 13
רעיון מרכזי

קבלת פרות גדולות על ידי הזנת המיקרובים הזעירים...

בקר משמש למטרות רבות, אולם כיום בקר מגודל בעיקר כדי לספק לאנשים בשר ומוצרים שימושיים נוספים. האם ידעתם שעור, סבון...

סוקרים צעירים

Tacy
Tacy
גיל: 13
Sadie
Sadie
גיל: 15
Matías
Matías
גיל: 14
Maddie
Maddie
גיל: 15
Sebastian
Sebastian
גיל: 10