Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

מאמרים

שימוש בגזי חממה לאגירת אנרגיה

רמות גבוהות של פחמן דו-חמצני באטמוספרה של כדור הארץ מהוות בעיה, מאחר שהן מובילות להתחממות גלובלית ולשינויים באקלים –...

סוקרים צעירים

Iolo
Iolo
גיל: 13
Erica
Erica
גיל: 13
Elinor
Elinor
גיל: 15
Andrea
Andrea
גיל: 15
George
George
גיל: 10

עתיד האוקיינוס הארקטי: מהי המשמעות עבור קרח ים...

התחממות כדור הארץ משנה באופן קיצוני את האוקיינוס הארקטי, המוכר גם כאוקיינוס הקרח הצפוני. האזור שמכוסה על ידי קרח ים...

סוקרים צעירים

St. Margaret’s CE Junior School
St. Margaret’s CE Junior School
גיל: 9–10