Frontiers for Young Minds

Frontiers for Young Minds
תפריט

כדור הארץ ומשאביו

כולנו חולקים את אותו כוכב לכת. אנו תלויים בכדור הארץ הן כמקום לחיות בו הן כמשאב להיבטים רבים בחיינו. לכן כדי שנוכל להתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר שלנו, עלינו ליצור הבנה טובה יותר של כדור הארץ ולמצוא דרכים להשתמש במשאביו באופן אחראי. המדע יכול לעזור לנו להתגבר על אתגרים אלה. מדור זה ב-Frontiers for Young Minds יכלול מאמרים מתחומים אלה: מדעי כדור הארץ, מחקר אנרגיה, מדעי הים, מדעי האקלים ומדעי הסביבה ביחס למערכת של כדור הארץ. מכיוון שמושגים אלה מתייחסים לתחומים רבים כל כך - החל מכימיה וכלה בהנדסה - יהיו גם מאמרים ממדענים בתחומים אחרים, אשר עבודתם מסייעת בחקר סוגיות אלה. מטרתו של מדור זה היא להעביר את המחקרים העדכניים ביותר לדור הבא, שיחיה עם שאלות אלה אודות כדור הארץ ויחקור אותן.

חברי המערכת

מנחים מדעיים

ברצוננו להודות לצוות המנחים המדעיים שלנו על תרומתם רבת הערך ל-Frontiers for Young Minds.

תרומתם והנחייתם בתהליך הביקורת מסייעות לסוקרים הצעירים שלנו להבין את חשיבות תפקידם ואת הקשר שלהם לקהילה המדעית.

מאמרים אחרונים

רעיון מרכזי

כיצד אנו יכולים לסייע למניעת זיהום הסביבה על-ידי...

תרופות מועילות לבני אדם, אולם הן יכולות להיות מזיקות לסוגים רבים של יצורים חיים בטבע. כאשר הן מושלכות לא כשורה, התרופות...

סוקרים צעירים

Liceo Cocchetti
Liceo Cocchetti
גיל: 14